Viron Pärnujoki vapautuu lohijoeksi – 2019

(Julkaistu eri kuvituksella Suomen Luonto -lehdessä 6/2019)

Pärnujoessa on menossa yksi Euroopan suurimmista padonpurkuhankkeista. Joki oli aikoinaan maan merkittävin lohijoki, ja nykyisinkin siinä elää 22 kalalajia.

Photo: Auli Kilpeläinen

Sindin padon yläjuoksulla koski solisee jo vapaana.

Joen valuma-alue kattaa viidenneksen Viron pinta-alasta, ja pää- ja sivu-uomia on yli 3300 kilometriä. Hankkeessa puretaan kahdeksan patoa ja kunnostetaan kutualueita. Se on Viron kallein luonnonsuojeluhanke, 15 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitus kattaa 85 %.

Nyt puretaan pääuoman alinta patoa Sindissä 14 kilometrin päässä merestä. Sindissä joki padottiin vuonna 1832 villatehtaan vedenhankintaa varten. Nyt purettava 150 metrin levyinen pato on kolmas tälle paikalle rakennettu.

”Kun teimme patoon ensimmäisen reiän syksyllä 2018, olivat vaelluskalat jo hyppimässä siitä ylävirtaan. Kosken ennallistaminen kestää vielä vuosia, koska sen täytyy tyydyttää kalojen lisäksi myös ranta-asukkaita ja teollisuutta,” kertoo projektipäällikkö Külli Tammur Viron ympäristövirastosta.

Tämä tarkoittaa massiivisia maanrakennustöitä. Kosken reunaan on tehty kaloille väliaikainen ohituskaista, ja uoman pääosa on padottu kuivilleen rakentamisen ajaksi. Tavoitteena on leveä koski, joka virtaa poreillen myös kuivina aikoina.

Photo: Auli Kilpeläinen

Kosken pääuoma pidetään kuivillaan rakennustyön ajan.

Vielä 15 vuotta sitten Viron virtavesissä oli tuhatkunta vaellusestettä: matalia penkereitä, pieniä patoja, myllyjen raunioita. Nyt toista sataa estettä on poistettu EU:n koheesiorahaston tuella.

Maan vesilaki muutettiin 2009 EU:n vesipuitedirektiivin mukaiseksi. Patoluvat kaikissa lohensukuisten kalojen vaellusjoissa on uusittava ja kalojen vapaa kulku ylä- ja alavirtaan mahdollistettava.

”Tekniset kalatiet toimivat huonosti, joten rajoitamme niiden rakentamista lohijoissa ja Natura 2000 -kohteissa,” kertoo kalatalousjohtaja Herki Tuus Viron ympäristöministeriöstä.

Photo: Auli Kilpeläinen

Kosken väliaikainen reitti matalan pohjapadon kohdalla, jonka kalat ylittävät helposti.

”Padon purkaminen on luonteva ratkaisu, kun ei ole painavia syitä jatkaa sen käyttöä. Purun jäljiltä vesistö ennallistuu pysyvästi eikä omistajien tarvitse huolehtia padon tai teknisen kalatien ylläpidosta.”

Photo: Seppo Leinonen

Turpa kutupuuhissa väliaikaisen kosken matalikossa.

Teksti: Auli Kilpeläinen
Kuvat: Auli Kilpeläinen ja Seppo Leinonen

––––––––––––––

 

 

Vinkkaa muille:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • RSS

Kommentointi on suljettu.