Kiss my Turku – osa 2 Energiaa juoma- ja jätevesistä – 2022

Ympäristötoimittajien ilmastoretkellä syksyllä 2022 tutustuttiin Turun seudun vedenhankintaan ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. Energia-asiat liittyvät läheisesti vesihuoltoon: kaikkineen puhdistamo tuottaa kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin kuluttaa!

Turun Kakolanmäki tunnettiin ennen kolkkona vankila-alueena. Nykyisin sen historialliset rakennukset ja vankisellit on kunnostettu suosituiksi asunnoiksi, ravintoloiksi ja hotelleiksi.

Turun seudun jätevedenpuhdistamo Kakolanmäki opaste Kuva: Auli Kilpeläinen

Puhdistamon hallintorakennus ja poistoilmapiippu sijaitsevat Kakolanmäen rinteellä uusien kerrostalojen keskellä. Itse puhdistamo piilee luolastoissa mäen sisällä. Kuva: Auli Kilpeläinen

Kakolanmäellä tai paremminkin -mäessä sijaitsee myös Turun seudun alueellinen jätevedenpuhdistamo. Kallion sisällä sijaitseva suuri puhdistamo käsittelee lähes 300 000 seudun asukkaan jätevedet sekä alueen teollisuuden jätevedet.

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo kertoi alueen vedenhankinnasta. Puhdistamon toimintaa, tunneleita ja altaita katseltiin laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laannin opastuksella.

Turun seudun jätevedenpuhdistamo Kakolanmäki Jarkko Laanti ympäristötoimittajat 2022 Kuva: Auli Kilpeläinen

Jarkko Laanti esittelee jätevedenpuhdistamon prosesseja toimittajille. Puhdistamolla käy paljon koti- ja ulkomaisia vieraita joko paikan päällä tai virtuaalikierroksella. Kuva: Auli Kilpeläinen

Turun seudun jätevedenpuhdistamo Kakolanmäki Jarkko Laanti Kuva: Seppo Leinonen

Jarkko Laanti esittelee puhdistamon ohjausta. Kuva: Seppo Leinonen

Turun seudun jätevedenpuhdistamo Kakolanmäki välppäys ympäristötoimittajat 2022 Kuva: Auli Kilpeläinen

Jätevedestä erotetaan aluksi karkeimmat jätteet välppäämällä. Vierailijatkin pääsevät ihmettelemään välppien toimintaa: mitä kaikkea jätevedestä mahtaa löytyä? Kuva: Auli Kilpeläinen

Turun seudun raakavesi otetaan Kokemäenjoesta Virttaankankaan harjupuhdistamon kautta. Raakaveden esikäsittelylaitos (ennen harjukäsittelyä) saa energiansa laitoksen omista aurinkopaneeleista.

Harjupuhdistamolta vesi virtaa painovoimaisesti lähes 60 km matkan Turkuun. Matkalla vesi pyörittää turbiinia, joka tuottaa energiaa noin 100 omakotitalon kulutuksen verran. Tämä energia riittää suunnilleen paineistamaan valmiin juomaveden jakeluverkoston.

Alustavasti on tutkittu raaka- ja juomaveden lämpöenergian hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Jätevedestä saadaan jo nyt energiaa sekä kaukolämpöön että kaukokylmään.

Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki on negatiivinen – se tuottaa energiaa jopa kymmenen kertaa enemmän kuin käyttää! Puhdistamokokonaisuuteen kuuluu Kakolanmäen puhdistamon lisäksi lietteen hyötykäyttö Topinojan biokaasulaitoksella ja lämpöpumppulaitos Kakolassa.

Turun seudun jätevedenpuhdistamo Kakolanmäki Kuva: Auli Kilpeläinen

Tässä kuohuu sitä itseään biologisessa prosessissa, joka poistaa jätevedestä ravinteita. Puhdistamoluolaston ilma oli muuten yllättävän puhdasta ja hengittäminen joka paikassa helppoa. Kuva: Auli Kilpeläinen

Lisäksi puhdistamo hoitaa tietenkin perustehtävänsä eli puhdistaa jätevedet ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti, ne ylittäenkin.

Vanhojen, pienten puhdistamojen korvaaminen keskitetyllä ja tehokkaalla alueellisella puhdistamolla on vähentänyt yhdyskuntajätevesien kuormituksen Turun merialueella murto-osaan entisestään. Merta rehevöittävät ravinteet tulevat nykyisin valtaosin hajakuormituksesta, maa- ja metsätaloudesta.

Lisää: www.turunseudunpuhdistamo.fi

Muut Turku-jutut:
Kiss my Turku – osa 1* Turku matkalla hiilineutraaliuteen – 2022
Kiss my Turku – osa 3 ”Rätei ja lumpui” Turkuun koko Suomesta – 2022
Kiss my Turku – osa 4* Föri, vankilahotelli, Börs ja muuta hauskaa – 2022

 

Vinkkaa muille:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • RSS

Kommentointi on suljettu.